Go to Top

Ogrzewanie

Olej opałowy EKOTERM Plus

Olej EKOTERM Plus jest produktem najwyższej jakości, spełniającym normy światowe zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska. EKOTERM Plus to idealne paliwo do zasilania kotłów centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, szpitalach, szkołach, itp. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi spełniającymi najsurowsze niemieckie normy DIN. Cechuje go niska zawartość siarki (do 0,02%), mała lepkość, niska temperatura płynięcia (ok. 20 stopni C) i wysoka wartość opałowa.
Szczególnie uwidacznia się to w zestawieniu oleju opałowego EKOTERM Plus z innymi, tradycyjnymi źródłami energii. EKOTERM Plus zawiera także pakiet dodatków uszlachetniających, dzięki czemu jego właściwości eksploatacyjne są konkurencyjne w stosunku do innych produktów (dodatki czyszczące i konserwujące).

Ważnym elementem dystrybucji oleju EKOTERM Plus, w jej szerokim znaczeniu, jest dostarczanie go do klienta w odpowiednim czasie. W polskich warunkach klimatycznych istotna jest ciągłość w pracy kotła zwłaszcza w okresie zimowym. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rozwinęliśmy doskonałą sieć dystrybucji, która gwarantuje pewność i terminowość dostaw, a także jakość sprzedawanego produktu. Wszelkie zamówienia mogą być realizowane telefonicznie.

 

Olej opałowy ciężki

Niskosiarkowy olej opałowy ciężki stanowi alternatywę dla dużych, przemysłowych kotłów olejowych a także, po niewielkiej modernizacji, dla instalacji centralnego ogrzewania w budynkach o średniej lub dużej kubaturze. Proponowany przez nas olej ciężki ma właściwości grzewcze porównywalne do parametrów grzewczych lekkich olejów opałowych. Jest to produkt pochodzenia rafineryjnego, mieszczący się w grupie olejów klasyfikowanych pomiędzy olejem opałowym lekkim typu EKOTERM Plus a olejem ciężkim, typu mazut. Zastosowanie tego typu paliwa pozwala uzyskać oszczędności rzędu 10% i więcej. Jest to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla zakładów produkcyjnych o dużym zapotrzebowaniu na paliwa takich jak otaczarnie, cementownie czy suszarnie. Nasza firma jest aktualnie jednym z większych dostawców oleju opałowego ciężkiego w południowej Polsce dla firm produkujących masy bitumiczne i budujących drogi oraz autostrady w Kraju. Podobnego typu rozwiązania zastosowaliśmy w wielu budynkach użyteczności publicznej (szpitale, hotele, domy wczasowe) na Podhalu i Podkarpaciu, pozwalając dzięki naszej technologii utrzymać im próg opłacalności na zadowalającym poziomie. Przystosowaniem i serwisem urządzeń zasilających i spalających dostarczany przez nas olej zajmuje się grupa wyspecjalizowanych techników, która w razie potrzeby operuje w systemie 24/7, zapewniając ciągłość działania kotłowni oraz ewentualnej produkcji.